Sandfly 

7405 Skidaway Rd
Savannah, GA 31406

(912)356-1800

Mon-Thur 11am – 10:30pm , Fri & Sat 11am – 11pm, Sunday 11am – 10pm